101901652_2929546053781604_5816893226535092224_o

ul. Szaserów 119
04-349 Warszawa
tel: 22 610 36 04
p48@edu.um.warszawa.pl

Wielkie emocje małych Groszków 2019. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej społeczności przedszkolnej.

Przedszkole nr 48 "Zielony Groszek" dba o nie tylko edukację i wychowanie dzieci, ale także o dobre emocje i atmosferę całej społeczności. Stworzyliśmy projekt KA1 "Wielkie emocje małych Groszków. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej społeczności przedszkolnej". Projekt ten rozwija myśl Janusza Korczaka: "Nie ma dzieci, są ludzie; ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia, innej grze uczuć. Pamiętaj, że my ich nie znamy". Celem projektu jest nauczyć się poznawać uczucia i emocje dzieci, by pomóc im sobie z nimi radzić. Nie byłoby to możliwe bez własnego rozwoju nauczycieli i rodziców w tym obszarze. Korczak pisał: "Poznaj siebie zanim chcesz dzieci poznać"- dlatego musimy my,  nauczyciele- zacząć od siebie. Rozwiniemy kompetencje emocjonalne, językowe, metodyczne, nauczymy się skutecznie komunikować i zbudujemy silną i zintegrowaną społeczność.

Planujemy mobilności dla nauczycieli adekwatne do potrzeb placówki i projektu- kursy metodyczne i językowe w Paryżu, Barcelonie, na Malcie oraz w Edynburgu.

Kursy metodyczne koncentrują się na poprawie pozytywnego podejścia do edukacji oraz rozwijaniu inteligencji emocjonalnej w środowisku szkolnym, pozytywnego myślenia, ćwiczenia pozytywnej komunikacji ze sobą, z uczniami i kolegami, przekształcając negatywną, destrukcyjną, nieefektywną komunikację w krąg pozytywnych relacji. Wybór różnych kulturowo krajów ma na celu doświadczenie wielokulturowości i poznanie społeczności przedszkolnej z różnorodnością Europy poprzez organizowanie w przedszkolu dni poświęconych każdemu z krajów i miast.

Cele projektu:

-poprawa umiejętności komunikacyjnych jako klucza do porozumienia i współpracy

-rozwijanie kompetencji emocjonalnych u nauczycieli, dzieci i rodziców

-włączanie społeczne realizowane poprzez wzmacnianie kompetencji z zakresu inteligencji emocjonalnej

-stosowanie nowych technologii, realizowanie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

-rozwijanie innowacyjnych form i metod pracy

-doskonalenie językowe

 

Nabyte w trakcie realizacji projektów doświadczenia oraz zdobyte kompetencje pozwolą nam osiągnąć strategiczne dla placówki cele, których realizacja znacząco podniesie jakość pracy przedszkola.

Dzieci poza podniesieniem jakości nauczania i dzięki wprowadzonym przez nauczycieli nowym metodom i formom, odniosą korzyści w sferze nauki języka angielskiego oraz wzmocnią kompetencje w dziedzinie inteligencji emocjonalnej- rozumienia i rozpoznawania własnych  stanów emocjonalnych oraz radzenia sobie z emocjami innych. Pozwoli to rozwinąć skrzydła i włączyć społecznie dzieci z rodzin o gorszym statusie lub słabszych możliwościach. Pomoże w tym nasz własny program profilaktyczno- edukacyjny " Wielkie emocje małych Groszków", rozwijający kompetencje emocjonalne. Wykształcenie tych umiejętności w dzieciach przełoży się na ich sukces życiowy. Dodatkowo projekt wprowadzi elementy wielojęzyczności poprzez włączenie do procesu dydaktycznego drugiego języka-  języka francuskiego. Dzieci poznają obyczaje i kulturę krajów Europy dzięki różnorodności krajów mobilności, których kulturę i obyczaje będziemy poznawać w przedszkolu, oraz dzięki wymianie doświadczeń z zaprzyjaźnionymi przedszkolami poznanymi podczas udziału w programie Erasmus+

Dzięki międzykulturowemu charakterowi zajęć i innowacjom wzrośnie ich atrakcyjność, co przyniesie dzieciom większą motywację do nauki języków obcych oraz spowoduje ich uspołecznienie poprzez otwarcie na różne kultury i chęć odkrywania kulturowego dziedzictwa Europy. Dzięki przeszkoleniu kadry na kursach metodycznych, dzieci będą mogły korzystać z innowacyjnych metod, form i narzędzi edukacyjnych, nowych technologii. Dzięki wyższym na skutek realizacji projektu kompetencjom emocjonalnym nauczycieli, dzieci będą miały zapewnione bezpieczeństwo emocjonalne oraz środowisko pełne empatii i zrozumienia, co wpłynie korzystnie na ich rozwój i perspektywy.

Kontakt

Przedszkole nr 48
„Zielony groszek”
w Warszawie

ul. Szaserów 119
04-349 Warszawa

tel: 22 610 36 04
e-mail: p48@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.