DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Przedszkole nr 48 „Zielony Groszek” w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.zielonygroszek.com.pl/

Data publikacji strony 2012-03-16
Data ostatniej istotnej aktualizacji 2021-06-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:
  • część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych ( poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
  • administratorzy i redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2022-09-16.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor Przedszkola nr 48 – Joanna Wojtunik, e-mail: p48@eduwarszawa.pl. Numer telefonu: 22 610 36 04. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 48 „Zielony Groszek” z siedzibą przy ul. Szaserów 119 w Warszawie  znajduje się w dzielnicy Praga Południe (po prawej stronie Wisły), w odległości około 7 km od centrum Warszawy.
 
Dojście piesze od ul. Garwolińskiej i ul. Wspólna Droga. Przejścia dla pieszych przy tych ulicach posiadają sygnalizację świetlną i dźwiękowa. Na trasie dojść do wejścia do budynku nie występują utrudnienia.
 
Najbliższe przystanki autobusowe:

Osiedle Młodych 01 (210 m)

autobus 523: kierunek Stare Bemowo
autobus 188: kierunek Lotnisko Chopina
autobus 102: kierunek Emilii Plater
autobus 202: kierunek Metro Stadion Narodowy

Osiedle Młodych 02 (500 m)

autobus 523: kierunek PKP Olszynka Grochowska
autobus 188: kierunek Gocławek Wschodni
autobus 102: kierunek PKP Olszynka Grochowska
autobus 202: kierunek Gocławek Wschodni

Garwolińska 01 (200 m)

autobus 523: kierunek Stare Bemowo
autobus 188: kierunek Lotnisko Chopina
autobus 102: kierunek Emilii Plater
autobus 202: kierunek Metro Stadion Narodowy

Garwolińska 02 (81 m)

autobus 523: kierunek PKP Olszynka Grochowska
autobus 188: kierunek Gocławek Wschodni
autobus 102: kierunek PKP Olszynka Grochowska
autobus 202: kierunek Gocławek Wschodni

 

W okolicy Szpitala MON znajduje się postój taksówek.
 
Ulice w okolicy i odległości do nich:
ul. Garwolińska (190 m)
ul. Wspólna Droga (300 m)
ul. Osowska (600 m)
ul. Kobielska (650 m)
ul. Grochowska (750 m)
 
Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Szaserów. Wejście do Przedszkola poprzedzone jest 3 stopniowymi schodami Drzwi wejściowe środkowe jednoskrzydłowe o szerokości 80 cm z możliwością otwarcia skrzydła 40 cm. Wejście boczne z pochylnią jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim – drzwi o szerokości ok.120cm.
W przedszkolu znajdują się 2 poziomy: parter i piętro. W budynku nie ma windy osobowej.
Korytarze umożliwiają wyminięcie się dwóch osób.  Klatka schodowa pełni też funkcje klatki ewakuacyjnej wyposażonej w znaki i piktogramy ewakuacyjne zgodne z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Schody na klatce są szerokie i na każdym stopniu są zamontowane widoczne pasy antypoślizgowe.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz tłumacza języka migowego.
Nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami
Sekretariat przedszkola znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego.
 

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Kontakt

Przedszkole nr 48
„Zielony groszek”
w Warszawie

ul. Szaserów 119
04-349 Warszawa

tel: 22 610 36 04
e-mail: p48@eduwarszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.