101901652_2929546053781604_5816893226535092224_o

ul. Szaserów 119
04-349 Warszawa
tel: 22 610 36 04
p48@edu.um.warszawa.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 48 „Zielony Groszek” w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 48 „Zielony Groszek


Data publikacji strony internetowej: 2012.03.16 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.09.16

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. nie jest możliwe korzystanie z całej strony internetowej wyłącznie z użyciem klawiatury;
  2. brak dostępności języka migowego;
  3. filmy nie posiadają transkrypcji tekstowej/audiodeskrypcji;
  4. nie wszystkie dokumenty zamieszczane na stronie jako pliki w formacie DOC lub PDF zostały przygotowane z użyciem stylów;

Wyłączenia:

  1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Joanna Wojtunik, adres poczty elektronicznej p48@edu.um.warszawa.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Dostępność architektoniczna


Przedszkole nr 48 „Zielony Groszek” z siedzibą przy ul. Szaserów 119 w Warszawie  znajduje się w dzielnicy Praga Południe (po prawej stronie Wisły), w odległości około 7 km od centrum Warszawy.

 

Dojście piesze od ul. Garwolińskiej i ul. Wspólna Droga. Przejścia dla pieszych przy tych ulicach posiadają sygnalizację świetlną i dźwiękowa. Na trasie dojść do wejścia do budynku nie występują utrudnienia.

 

Najbliższe przystanki autobusowe:

Osiedle Młodych 01 (210 m)

autobus 523: kierunek Stare Bemowo

autobus 188: kierunek Lotnisko Chopina

autobus 102: kierunek Emilii Plater

autobus 202: kierunek Metro Stadion Narodowy

 

Osiedle Młodych 02 (500 m)

autobus 523: kierunek PKP Olszynka Grochowska

autobus 188: kierunek Gocławek Wschodni

autobus 102: kierunek PKP Olszynka Grochowska

autobus 202: kierunek Gocławek Wschodni

 

Garwolińska 01 (200 m)

autobus 523: kierunek Stare Bemowo

autobus 188: kierunek Lotnisko Chopina

autobus 102: kierunek Emilii Plater

autobus 202: kierunek Metro Stadion Narodowy

 

Garwolińska 02 (81 m)

autobus 523: kierunek PKP Olszynka Grochowska

autobus 188: kierunek Gocławek Wschodni

autobus 102: kierunek PKP Olszynka Grochowska

autobus 202: kierunek Gocławek Wschodni

 

 

W okolicy Szpitala MON znajduje się postój taksówek.

 

Ulice w okolicy i odległości do nich:

ul. Garwolińska (190 m)

ul. Wspólna Droga (300 m)

ul. Osowska (600 m)

ul. Kobielska (650 m)

ul. Grochowska (750 m)

Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Szaserów. Wejście do Przedszkola poprzedzone jest 3 stopniowymi schodami Drzwi wejściowe środkowe jednoskrzydłowe o szerokości 80 cm z możliwością otwarcia skrzydła 40 cm. Wejście boczne z pochylnią jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim – drzwi o szerokości ok.120cm.

 

W przedszkolu znajdują się 2 poziomy: parter i piętro. W budynku nie ma windy osobowej.

Korytarze umożliwiają wyminięcie się dwóch osób.  Klatka schodowa pełni też funkcje klatki ewakuacyjnej wyposażonej w znaki i piktogramy ewakuacyjne zgodne z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Schody na klatce są szerokie i na każdym stopniu są zamontowane widoczne pasy antypoślizgowe.

 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz tłumacza języka migowego.

 

Nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami

 

Sekretariat przedszkola znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego.

 

Kontakt

Przedszkole nr 48
„Zielony groszek”
w Warszawie

ul. Szaserów 119
04-349 Warszawa

tel: 22 610 36 04
e-mail: p48@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.