101901652_2929546053781604_5816893226535092224_o

ul. Szaserów 119
04-349 Warszawa
tel: 22 610 36 04
p48@edu.um.warszawa.pl

Biało-czerwone gra w zielone: rola barw i symboli w budowaniu tożsamości społecznej 2018

Musimy dać dzieciom korzenie i skrzydła. Nasze poprzednie projekty wyposażały dzieci w skrzydła, teraz chcemy wrócić do korzeni, by jak najpełniej uczynić z nich świadomych przedszkolaków, mieszkańców Grochowa, Warszawian, Polaków, Europejczyków. W podstawie programowej moduł wychowania patriotycznego realizowany jest w znacznie mniejszym zakresie niż inne. W 2018 roku obchodzimy 100 rocznicę niepodległości Polski, a nasze przedszkole obchodzi 10- lecie nadania nazwy Zielony Groszek. To, co łączy te dwa wydarzenia, to rola symbolu, jakim dla nas jest kolor zielony i symbol Zielonego Groszka, a dla Polski barwy biało- czerwone i Orzeł Biały. Takie symbole ma każda wspólnota, społeczność i są dla niej szczególnie ważne. Chcemy poznając symbole dotrzeć do sedna- dzieci dzięki takiemu patriotyzmowi u podstaw będą czuły się świadomymi członkami wspólnoty nie tylko przedszkolnej, ale i  warszawskiej, narodowej, europejskiej. Chcemy uświadomić dzieciom, że tak ważne symbole i barwy narodowe ma każdy kraj, są różne, wszystkim należy się szacunek- szacunek, który trzeba wpajać od najmłodszych lat, by uniknąć nacjonalizmu i ksenofobii.  Projekt "Biało- czerwone gra w zielone" zakłada poznanie przez dzieci symboli i barw warszawskich i narodowych. By ukazać dzieciom różnorodność i bogactwo kulturowe Europy poznamy symbole i kulturę wyspy zielonej jak Zielony Groszek- Irlandii. Tam też odbędą się mobilności nauczycieli.

W projekcie zaplanowaliśmy 6 mobilności do Dublina- stolicy Irlandii, 3 do Cork,1 mobilność do Cambridge

-dyrektor, koordynator- nauczyciel logopeda, nauczyciel angielskiego oraz 4 nauczycieli weźmie udział w mobilnościach

 

Cele projektu:

Podniesienie jakości pracy przedszkola przez:

-podniesienie kompetencji językowych nauczycieli, także o słownictwo z zakresu dziedzictwa kulturowego, co poprawi jakość nauczania dzieci

-zyskanie nowych form i metod pracy dzięki kursom metodycznym

-zwiększenie innowacyjności placówki poprzez częste stosowanie nowych technologii w przedszkolu

-podniesienie umiejętności przedsiębiorczości przez dyrektora i nauczycieli, pozwalające na wykorzystanie umiejętności przy nowych projektach

-poszerzenie wiedzy o kulturze, historii Polski i Irlandii

-stworzenie nowych standardów pracy w przedszkolu poprzez poszerzenie programu wychowania w duchu wartości narodowych, jednocześnie otwartości na inne kultury i tradycje

-wydanie książki z wierszykami będącej podsumowaniem projektu

-wydanie książki "Zielony Groszek w Irlandii" do wydania której staramy się o patronat Ambasady Irlandii

 

Opis projektu:

Projekt ma za zadanie poszerzyć elementarną wiedzę o barwach i symbolach narodowych Warszawy i Polski oraz Irlandii

-poznanie pojęć: godło, herb, flaga, barwy narodowe, hymn, symbol

-poznanie symboli: syrenka, Orzeł Biały, Nike,

-poznanie polskich i warszawskich legend

-poznanie ważnych miejsc dla warszawskiego i narodowego dziedzictwa kulturowego, takich jak Pałac Prezydencki, Belweder, Stadion Narodowy, Muzeum Warszawy

-zapoznanie się dzieci z barwami narodowymi, symbolami i legendami Irlandii -Św. Patryk, harfa, koniczyna Shamrock, flaga Irlandii, legendy irlandzkie

-kontakt z Ambasadą Irlandii w Warszawie oraz z Ambasadą Polski w Dublinie, oraz Szkołą Polską w Dublinie

-kontakt z muzyką irlandzką, nauka tańca irlandzkiego

-celebrowanie świąt irlandzkich -  St. Patrick Day, Samhain, tradycje bożonarodzeniowe, Pancake's Day

-stworzenie książki z wierszykami o symbolach warszawskich i narodowych, ilustrowanych przez dzieci

-stworzenie książki " Zielony Groszek na Zielonej Wyspie" będącej podsumowaniem mobilności do Irlandii

 

Przewidywane rezultaty długoterminowe:

1. Podniesienie jakości pracy przedszkola dzięki:

-podniesieniu się poziomu nauczania języka angielskiego

-wykorzystywaniu nowych form i metod pracy nabytych podczas kursów metodycznych

-wykorzystywaniu nowych technologii w pracy z dziećmi

-przeprowadzeniu projektu podnoszącego świadomość społeczną i kulturową

- zaangażowaniu zainspirowanych przez projekt nauczycieli

2.Wzrost prestiżu przedszkola jako placówki aktywnej, działającej  przeprowadzającej niestandardowe projekty i prezentującej nowoczesne standardy nauczania

3.Wzrost świadomości społecznej, kulturowej, narodowej w środowisku lokalnym dzięki realizacji i upowszechnianiu projektu

4.Wydanie książki z wierszykami o symbolach narodowych oraz książki o Irlandii

5.Oddziaływania projektu obejmą nie tylko naszą placówkę, nauczycieli i rodziców dzieci, ale bezpośrednio całe środowisko lokalne  poprzez realizację działań w dzielnicy, kontakty z innymi placówkami, organizację wydarzeń otwartych dla szerokiej publiczności (festyn, konkursy). Poprzez naszą aktywną promocję projekty w Internecie przez założenie profilu projektu na Facebooku, e-twinning, kontakty z przedszkolami z całej Polski i Europy. 

IMG-9583
IMG-9579
IMG-9558

Kontakt

Przedszkole nr 48
„Zielony groszek”
w Warszawie

ul. Szaserów 119
04-349 Warszawa

tel: 22 610 36 04
e-mail: p48@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.