101901652_2929546053781604_5816893226535092224_o

ul. Szaserów 119
04-349 Warszawa
tel: 22 610 36 04
p48@edu.um.warszawa.pl

Procedury

Procedura bezpieczeństwa

Szanowni Rodzice Otrzymaliście Państwo na adresy email Procedurę bezpieczeństwa na terenie placówki w związku z epidemią COVID-19 ...

Procedura powrotu dzieci

Szanowni Rodzice Prosimy o zapoznanie się z Procedurą bezpieczeństwa na terenie placówki w związku z epidemią COVID-19 w Przedszkolu ...

System bezpieczeństwa

Dyrektor zapewnia dzieciom i pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu i poza jego terenem. Rozdział 1 ...

Procedury dotyczące postępowania w przypadku niepokojących zachowań dziecka

Sporządzenie przez nauczycieli w grupie notatki dotyczącej niepokojących zachowań dziecka. Przygotowanie pisemnej informacji dla rodzica ...

Procedury postępowania w przypadku przyprowadzania chorych dzieci do przedszkola

Do przedszkola należy przyprowadzać dziecko zdrowe. Jeśli dziecko wykazuje jakiekolwiek oznaki choroby (np. katar, kaszel, wysypka, ...

Procedura postępowania w przypadku dzieci z alergią pokarmową, celiakią, alergiami wziewnymi i kontaktowymi

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU DZIECI Z ALERGIAMI POKARMOWYM, CELIAKIĄ, ALERGIAMI WZIEWNYMI I KONTAKTOWYMI UCZĘSZCZAJĄCYMI DO ...

Procedura postępowania w razie podejrzenia, że dziecko odbiera z przedszkola rodzic (prawny opiekun), będący pod wpływem alkoholu

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2007 r. ...

Kontakt

Przedszkole nr 48
„Zielony groszek”
w Warszawie

ul. Szaserów 119
04-349 Warszawa

tel: 22 610 36 04
e-mail: p48@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.