Grupa III

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA WRZESIEŃ W GRUPIE III

 

TEMAT

 

 1. „W  PRZEDSZKOLU”
 2. „MOJA  GRUPA”
 3. „RUCH  DROGOWY”

 

 

         ZADANIA:

 

 • Budowanie poczucia bezpieczeństwa w nowym środowisku i utożsamianie się z grupą przedszkolną.
 • Rozwijanie umiejętności nawiązywania dobrych relacji, zgodnej i wspólnej zabawy pracy w grupach.
 • Rozpoznawanie i nazywanie uczuć, wdrażanie do kulturalnego zwracania się do siebie, właściwego używania zwrotów grzecznościowych.
 • Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania podczas zabaw, posiłków i czynności higienicznych.
 • Uczenie się samodzielnego, kulturalnego rozwiązywania konfliktów zgodnie z ustalonymi normami postępowania.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez : ustalanie zasad pełnienia dyżurów, utrzymywania porządku w sali i w swojej szufladzie.
 • Wdrażanie do rozumienia praw i obowiązków.
 • Określanie kierunków i nazywanie ich: dół, góra, prawa i lewa strona;
 •  Zapoznanie ze znakami ostrzegawczymi, informacyjnymi oraz znakiem nakazu i zakazu.
 • Poznawanie zasad bezpiecznego przechodzenia przez ulicę.
 • Zapoznanie z zawodem policjanta, jego atrybutami oraz numerem alarmowym 112.
 • Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała- prawa, lewa strona.
 •  

 

Kontakt

Przedszkole nr 48
„Zielony groszek”
w Warszawie

ul. Szaserów 119
04-349 Warszawa

tel: 22 610 36 04
e-mail: p48@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.