Aktualności

Zawieszenie zajęć
24 czerwca 2020

SZANOWNI RODZICE W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ WYORÓW PREZYDENCKICH W PLACÓWCE ...

Ankieta Opieka Wakacyjna
18 czerwca 2020

SZANOWNI RODZICE PILNA ANKIETA DOTYCZĄCA OPIEKI WAKACYJNEJ PROSIMY O WYPEŁNIENIE I ODESŁANIE DO 24 CZERWCA ANKIETA WAKACYJNA

Ankieta z Biura Edukacji m. st. ...
18 maja 2020

Szanowni Rodzice, przesłano do Państwa ankietę przygotowaną przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy. Celem ankiety jest zebranie informacji o ...

RODO

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Agnieszka Korycka email: akorycka@dbfopld.waw.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych podopiecznych, rodziców lub opiekunów prawnych, osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób jest  w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Przedszkole nr 48 „Zielony Groszek” ul. Szaserów 119, 04-349 Warszawa (Administrator). Dane kontaktowe Administratora: tel. 22 610 36 04, email: p48@edu.um.warszawa.pl

Dane osobowe są wykorzystywane w celach związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Administratora, w szczególności:

 • w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  w szczególności na podstawie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty i ustawy o systemie informacji oświatowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego”,
 • w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym – m.in. w zakresie gromadzenia informacji
  o osobach odbierających dzieci, informowania o osiągnięciach podopiecznych placówki oświatowej  i podpisywania prac podopiecznych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym”,
 • w celu zapewnienia podopiecznym właściwej opieki, odżywiana i metod wychowawczych (art. art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 155 ustawy Prawo oświatowe)
 • na podstawie zgody w wyraźnie oznaczonych, odrębnych celach - np. zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka lub kontakt mailowy / telefoniczny z rodzicami dziecka (art. 6 ust. 1 a RODO) – „zgoda”.

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe i niezbędne do wykonywania przez Administratora działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne; odmowa ich podania może wiązać się z brakiem możliwości realizacji celów wskazanych powyżej.

W zależności od wskazanej podstawy dane będą przechowywane:

 • przez okres pobytu dziecka w placówce oświatowej (lub dłużej, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa),
 • przez okres wykonania zadań w interesie publicznym lub do momentu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu w tym zakresie (np. do momentu wycofania upoważnienia do odbioru dziecka),
 • przez okres obowiązywania zgody lub do momentu ewentualnego jej wycofania.

Wycofanie zgody:

 • może nastąpić w dowolnym momencie,
 • nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystywania danych w okresie, gdy zgoda ta obowiązywała.

Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem (np. firmom obsługującym strony internetowe Administratora). Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego – na zasadach określonych w RODO. Osobom, których dane są wykorzystywane na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym, przysługuje także prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD): akorycka@dbfopld.waw.pl

Rozpowszechnianie wizerunku, stanowiącego jedynie szczegół całości (zdjęcia grupowe, zdjęcia / nagrania  z wycieczek, zdjęcia / nagrania, gdzie wizerunek osoby nie stanowi głównego lub podstawowego elementu tego ujęcia), nie wymaga zgody (zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

 

DODATKOWA INFORMACJA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA

Państwa dane zostały pozyskane za pośrednictwem rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. Administrator będzie je przetwarzać w zakresie wskazanym w formularzu upoważnienia do odbioru dziecka (imię, nazwisko, data urodzenia).

 

Kontakt

Przedszkole nr 48
„Zielony groszek”
w Warszawie

ul. Szaserów 119
04-349 Warszawa

tel: 22 610 36 04
e-mail: p48@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.