101901652_2929546053781604_5816893226535092224_o

ul. Szaserów 119
04-349 Warszawa
tel: 22 610 36 04
p48@edu.um.warszawa.pl

Groszki śladami europejskich bajek 2015

Opis projektu:
Nasze przedszkole znajdujące się na warszawskiej Pradze ma ogromne doświadczenie w  pracy metodą projektów.  Dotychczas realizowane były w naszej placówce projektybadawcze, natomiast zmiany w podstawie programowej zainspirowały nas do opracowania dużego  projektu edukacyjnego. „Groszki śladami bohaterów europejskich bajek”. 
Ponieważ chcemy stworzyć w przedszkolu atmosferę sprzyjającą nauce angielskiego, pierwszym przystankiem w naszej europejskiej podróży jest Wielka Brytania, dzięki czemu poza językiem angielskim poznajemy brytyjską kulturę i realia poprzez bajki klasyczne i telewizyjne.
Dzieci zapoznają się z obecnie zapomnianą klasyką literatury, która w połączeniu ze współczesnymi znanymi im bajkami pozwoli na poznanie europejskiej różnorodnej obyczajowości w przeszłości i w czasach współczesnych.
Będziemy zgłębiać projekt poprzez celebrowanie charakterystycznych  elementów kultury, spotkania z ekspertami ,prace plastyczne, zajęcia kulinarne, muzyczne i teatralne. 
Kolejnymi etapami przygody z bajką europejską będą w kraje takie jak Francja, Dania, Włochy, Niemcy. 
Dzięki udziałowi w programie Erasmus + kolejne etapy projektu przedszkole będzie realizować przełamawszy bariery językowe i kulturowe- na poziomie europejskim. 

Cele projektu:
 -pozbycie się piętna "wykluczenia" związanego z geograficznym i społecznym usytuowaniem placówki,
-podniesienie poziomu edukacji języka angielskiego w przedszkolu
-podniesienie jakości pracy przedszkola poprzez wprowadzenie do technik metodycznych elementów zaczerpniętych z innych krajów Unii Europejskiej
- umiejętne posługiwanie się przez wychowawców przez środki nowych technologii, ułatwiające umobilnienie placówki i jej pracowników
- poszerzenie tzw. kompetencji miękich przez załogę przedszkola- nabycie umiejętności interersonalnych, przełamanie barier językowych 
- poszerzenie źródeł pozyskiwania wiedzy przez organizacje o obszary tzw. edukacji nieformalnej
- poszerzenie umiejętności przedsiębiorczości przez dyrektora pozwoli na wykorzystanie umiejętności przy nowych projektach
-wzmocnienie kompetencji przez nauczycieli przyniesie ich większą elastyczność zawodową, co jest istotne w perspektywie reformy oświaty i zmian na rynku pracy, rzutujących na strategiczny plan rozwoju przedszkola.

Opis przewidywanych rezultatów
-podniesienie jakości funkcjonowania placówki bez zwiększania mocno ograniczonych kosztów własnych
-promocja przedszkola i jego oddziaływanie  dzięki dzieleniu się doświadczeniami 
-przełamanie barier społecznych spowodowanych przez różnice kulturowe i środowiskowe
-planowany udział w KA2 partnerstwo strategiczne pozwoli na wymianę doświadczeń, porównywanie efektów własnej pracy, ewaluację dokonań, nabycie doświadczeń w wykorzystaniu technik informatyczno- komunikacyjnych oraz realizację nowych pomysłów i zabaw zaczerpniętych z wyjazdów i komunikacji z innymi przedszkolami
-wzrost kreatywności i innowacyjności nauczycieli zmotywowanych perspektywą ciekawych doświadczeń
-podniesienie poczucia własnej wartości pracowników dzięki świadomości nabycia nowych możliwości i kompetencji i inspiracja do efektywniejszej pracy z dziećmi
-poznanie przez dzieci różnorodnej kultury i obyczajów krajów europejskich poprzez realizację towarzyszącego programowi projektu „Groszki śladami bohaterów europejskich bajek” a także na skutek udziału w KA2 różnorodności kulturowej wspólnoty europejskiej poprzez celebrację wydarzeń, wystaw, konkursów, świąt
-podniesienie atrakcyjności zajęć w przedszkolu poprzez nowe techniki nauczania wprowadzone przez nauczycieli i międzykulturowy charakter zajęć
-zwiększenie motywacji dzieci do nauki języków obcych
-uspołecznienie dzieci poprzez otwarcie na różne kultury, wartości i obyczaje

projekcie weżmie udział wybranych w ramach otwartego konkursu 14 pracowników przedszkola; dyrektor, logopeda, nauczyciele i pomoce nauczyciela.
Oddziaływania projektu
Oddziaływanie projektu dzięki dzieleniu się doświadczeniami na kadrę, która nie korzystała z mobilności, rodziców dzieci, środowisko lokalne  bezpośrednio obejmie 500 osób. Nieporównywalnie więcej osób zapozna się z projektem dzięki mediom społecznościowym- platformie eTwinning, serwisowi Facebook, prowadzeniu bloga "Groszki na śladami bohaterów europejskich bajek", prasie i portalom dla nauczycieli. 

Przewidywane korzyści długoterminowe
Projekt to szansa otwarcia się przedszkola na Europę, która definitywnie wpłynie na jakość i sposób funkcjonowania placówki. 
Kontynuowanie pozyskanych dzięki mobilnościom umiejętności, doświadczeń i kontaktów międzynarodowych otworzy nowe możliwości rozwoju- zarówno placówki, pracowników i dzieci jak i środowiska lokalnego. Będziemy korzystać z międzynarodowych kontaktów, które nawiążemy dzięki projektowi. Przedszkolaki opuszczające przedszkole będą miały  świadomość nie dzieci z mniej reprezentacyjnej części Warszawy, ale pełnowartościowych obywateli wspólnoty europejskiej.

 
 
 
IMG-9649
IMG-9645
IMG-9644
IMG-9648

Kontakt

Przedszkole nr 48
„Zielony groszek”
w Warszawie

ul. Szaserów 119
04-349 Warszawa

tel: 22 610 36 04
e-mail: p48@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.