Grupa IIA

 

Wrzesień 2021

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze

GRUPA IIa

TEMATY:

 1. Moja grupa
 2. Moja droga do przedszkola
 3. Jesień daje nam owoce

 

ZADANIA:

 • poznanie miejsc wyznaczonych do przechodzenia przez jezdnię;
 • poznanie pracy policjanta – wygląd munduru, narzędzia pracy;
 • rozpoznawanie i nazywanie uczuć;
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie ich z aktualną porą roku;
 • rozpoznawanie i nazywanie owoców (jabłka, gruszki, śliwki);
 • rozumienie znaczenia jedzenia owoców dla zdrowia.
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew owocowych oraz ich owoców.
 • Zgodne współdziałanie w zespole;
 • doskonalenie motoryki dużej i małej.
 • klasyfikowanie ze względu na kształt i nazywanie kształtów.
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania kolorów.
 • Określanie położenia: wysoko, nisko, wyżej, niżej, najwyżej, najniżej.
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej.

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

Grupa IA – październik 2020

 

Tematy:

 1. Jesień w ogrodzie i sadzie
 2. Mój dom, moje miasto
 3. Jesień w parku i w lesie

 

 

Zadania:

 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),
 • tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę,
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie,
 • poznanie wybranych drzew i krzewów owocowych, nazywanie owoców, rozpoznawanie liści i owoców
 • promowanie zdrowego stylu życia – zachęcanie do spożywania warzyw                 i owoców
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy,
 • rozwijanie mowy poprzez opowiadania, wiersze, pracę z obrazkiem
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy i opowieści ruchowe
 • rozwijanie umiejętności plastycznych poprzez propozycje stosowania różnorodnych technik: malowanie, wyklejanie, lepienie z plasteliny, rysowanie
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej – taniec, śpiew, zabawy rytmiczne przy muzyce
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko

 

 

Kontakt

Przedszkole nr 48
„Zielony groszek”
w Warszawie

ul. Szaserów 119
04-349 Warszawa

tel: 22 610 36 04
e-mail: p48@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.