101901652_2929546053781604_5816893226535092224_o

ul. Szaserów 119
04-349 Warszawa
tel: 22 610 36 04
p48@edu.um.warszawa.pl

Grupa IIA

Zadania dydaktyczno – wychowawcze

Grupa IIa listopad

Tematy:

1. Grochów, nasza mała ojczyzna

2. Tydzień włoski

3. Mamy swoje prawa

Zadania:

• Kształtowanie postaw patriotycznych

• Poznanie kultury i historii Włoch

• Zapoznanie z Konwencją Praw Dziecka

• Udział w obchodach „Dnia Pluszowego Misia”

• Rozwijanie umiejętności matematycznych – porównywanie wielkości, rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych, przeliczanie na konkretach,

• Rozwijanie zainteresowań plastycznych poprzez stosowanie różnorodnych technik

• Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia • Umuzykalnianie – śpiewanie, zabawy rytmiczno - muzyczne

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

Grupa IA – październik 2020

 

Tematy:

 1. Jesień w ogrodzie i sadzie
 2. Mój dom, moje miasto
 3. Jesień w parku i w lesie

 

 

Zadania:

 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),
 • tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę,
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie,
 • poznanie wybranych drzew i krzewów owocowych, nazywanie owoców, rozpoznawanie liści i owoców
 • promowanie zdrowego stylu życia – zachęcanie do spożywania warzyw                 i owoców
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy,
 • rozwijanie mowy poprzez opowiadania, wiersze, pracę z obrazkiem
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy i opowieści ruchowe
 • rozwijanie umiejętności plastycznych poprzez propozycje stosowania różnorodnych technik: malowanie, wyklejanie, lepienie z plasteliny, rysowanie
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej – taniec, śpiew, zabawy rytmiczne przy muzyce
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko

 

 

Kontakt

Przedszkole nr 48
„Zielony groszek”
w Warszawie

ul. Szaserów 119
04-349 Warszawa

tel: 22 610 36 04
e-mail: p48@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.