101901652_2929546053781604_5816893226535092224_o

ul. Szaserów 119
04-349 Warszawa
tel: 22 610 36 04
p48@edu.um.warszawa.pl

Grupa IA

Maj 2021 Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze GRUPA Ia TEMATY: 1. Projekt badawczy MYDŁO 2. Moja Rodzina ZADANIA:  zapoznanie z podstawowymi zasadami higieny  kształtowanie nawyków zdrowotnych związanych z higieną  utrwalanie konieczności systematycznego mycia rąk  nabywanie umiejętności pracy zespołowej, grupowej  rozwijanie sprawności manualnych  poszerzanie doświadczeń plastycznych  wspomaganie dzieci w odkrywaniu własnych możliwości,  rozwijanie słownictwa  zdobywanie doświadczeń wszystkimi zmysłami  nabywanie umiejętności oceniania i wyciągania wniosków  rozwianie umiejętności wokalnych, muzycznych, rytmicznych  nabywanie umiejętności matematycznych – tworzenie, wykresów paskowych, przeliczanie, segregowanie, szacowanie  rozwijanie poczucia więzi z rodziną  nazywanie członków rodziny.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

Grupa IA – październik 2020

 

Tematy:

 1. Jesień w ogrodzie i sadzie
 2. Mój dom, moje miasto
 3. Jesień w parku i w lesie

 

 

Zadania:

 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),
 • tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę,
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie,
 • poznanie wybranych drzew i krzewów owocowych, nazywanie owoców, rozpoznawanie liści i owoców
 • promowanie zdrowego stylu życia – zachęcanie do spożywania warzyw                 i owoców
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy,
 • rozwijanie mowy poprzez opowiadania, wiersze, pracę z obrazkiem
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy i opowieści ruchowe
 • rozwijanie umiejętności plastycznych poprzez propozycje stosowania różnorodnych technik: malowanie, wyklejanie, lepienie z plasteliny, rysowanie
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej – taniec, śpiew, zabawy rytmiczne przy muzyce
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko

 

 

Kontakt

Przedszkole nr 48
„Zielony groszek”
w Warszawie

ul. Szaserów 119
04-349 Warszawa

tel: 22 610 36 04
e-mail: p48@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.