Grupa IIC

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE  

                                                    WRZESIEŃ 

                                                       GR. II c  

TEMATY: 

 1. MOJE PRZEDSZKOLE. 

 1. JESIEŃ DAJE NAM OWOCE I WARZYWA. 

 1. BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK NA ULICY.  

 

ZADANIA: 

 • Wdrażanie do zgodnego współżycia i współdziałania w grupie 

 • Kształtowanie nawyku odkładania zabawek na wyznaczone, stałe miejsce 

 • Poznanie zasad bezpieczeństwa dotyczących sprzętu terenowego i zabawek 

 • Utrwalenie znajomości imion kolegów i koleżanek 

 • Wdrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu oraz ćwiczenie pamięci słuchowej 

 • Wdrażanie do reagowania na sygnały dźwiękowe i słowne 

 • Rozwijanie orientacji w schemacie ciała 

 • Poznanie drzew owocowych: jabłoni, śliwy, gruszy oraz znaczenia jedzenia owoców dla zdrowia 

 • Rozwijanie sprawności manualnej i ruchowej 

 • Poznanie popularnych warzyw: nazywanie, rozpoznawanie przy pomocy wszystkich zmysłów 

 • Doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania i stosowania określeń dużo -mało, mniej, więcej, tyle samo 

 • Wzbogacenie doświadczeń plastyczno – konstrukcyjnych  

 • Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na ulicy 

 • Poznanie pracy policjanta 

 • Skupianie uwagi na szeregach i wychwytywanie powtarzających się układów rytmicznych. 

 

OGŁOSZENIE

 

DRODZY RODZICE !

 

         Jak co roku w październiku odbywa się sadzenie żonkili

(„Pól Nadziei”).

Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei, przypominającym nam

o ludziach cierpiących, oczekujących pomocy i opieki w trudnym okresie

życia. Dzieci z gr. 0 już posadziły żonkile przed przedszkolem.

      Zachęcamy wszystkich do udzielenia pomocy potrzebującym poprzez datki pieniężne. Prosimy rodziców o przekazanie pieniążków dziecku, które wrzuci je do specjalnej puszki.

 

                             Dziękujemy za pomoc !

 

 

Ogłoszenie

 

Drodzy rodzice dzieci z gr. 0 od 5 października rozpoczęliśmy realizację projektu badawczego „LIŚCIE”. Zapraszamy do włączenia się w nasz projekt poprzez:

 • dostarczenie pomocy i materiałów ( żywe okazy liści, książki, ilustracje, zdjęcia, obrazki do kolorowania)
 • wykonanie z dzieckiem w domu pracy plastycznej nt. liści i przekazanie do przedszkola (mogą być również opisane zdjęcia z wycieczki do parku lub lasu)
 • przekazanie wiedzy o liściach jako ekspert
 • inne działania proponowane przez rodzica.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

PAŹDZIERNIK

TEMATY:

 1. PROJEKT BADAWCZY „ LIŚCIE”.
 2. NASZA DZIELNICA.
 3. JESIEŃ RÓŻNE SKARBY W KOSZU NIESIE.

 

 

ZADANIA:

 • wzbogacenie wiedzy o roślinach i znaczeniu dla człowieka
 • nauka rozwiązywania problemów poprzez aktywność, językową, badawczą
 • wdrażanie do pracy zespołowej
 • wyróżnianie głosek w prostych fonetycznie słowach
 • wzbogacenie słownika o wyrazy związane z projektem badawczym
 • bogacenie doświadczeń plastyczno-konstrukcyjnych poprzez projektowanie, wykonywanie z różnych materiałów
 • wzbogacenie wiedzy na temat Pragi Południe
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, sprawności manualnej i koordynacji ręki i oka
 • stwarzanie okazji do dostrzegania rytmicznej organizacji czasu (następstwo dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia)
 • nazywanie i wskazywanie kierunków w przestrzeni( w przód, w tył, w lewo, w prawo)
 • rozwijanie umiejętności grupowania przedmiotów wg określonej cechy
 • rozpoznawanie i nazywanie drzew owocowych
 • rozpoznawanie owoców na podstawie smaku i dotyku – posługiwanie się określeniami: słodki, kwaśny, soczysty
 • rozwijanie pomysłowości i wyobraźni m.in. poprzez układanie jesiennych kompozycji
 • budzenie wrażliwości na świat przyrody.

 

Kontakt

Przedszkole nr 48
„Zielony groszek”
w Warszawie

ul. Szaserów 119
04-349 Warszawa

tel: 22 610 36 04
e-mail: p48@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.