101901652_2929546053781604_5816893226535092224_o

ul. Szaserów 119
04-349 Warszawa
tel: 22 610 36 04
p48@edu.um.warszawa.pl

Grupa 0

ZAMIRZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

STYCZEŃ 2021 r

                                                  GR. 0

TEMATY

 1. ZIMOWE ZABAWY

 2. MOJA RODZINA

 3. WARSZAWA – NASZA STOLICA

ZADANIA

  • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych

  • Zapoznanie ze zjawiskami pogodowymi występującymi w zimie

  • Kształtowanie postawy koleżeństwa, dzielenia się z innymi oraz niesienia pomocy

  • Wyrabianie orientacji na kartce papieru

  • Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu rodziny

  • Poprawne nazywanie członków rodziny, poznanie znaczenia wyrażenia „drzewo genealogiczne”

  • Przygotowanie upominków dla babci i dziadka z okazji ich święta

  • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i wyciągania wniosków

  • Budzenie uczucia przywiązania i szacunku do babci i dziadka

  • Rozwijanie umiejętności dostrzegania rytmów i przekładania ich z jednej reprezentacji na inną

  • Rozwijanie poczucia dumy z przynależności do lokalnej społeczności i narodu m.in. poprzez rozbudzanie zainteresowania stolicą kraju

  • Wzbogacenie słownictwa związanego z tematyką zajęć np. herb, zabytki, pomniki, miejsca pamięci

  • Zapoznanie z ważnymi instytucjami i zabytkami Warszawy

  • Wdrażanie do rozumienia aspektu porządkowego liczb i posługiwanie się liczebnikami porządkowymi

  • Doskonalenie drobnych ruchów rąk poprzez wykorzystywanie różnego rodzaju technik plastycznych.

 

OGŁOSZENIE

 

DRODZY RODZICE !

 

         Jak co roku w październiku odbywa się sadzenie żonkili

(„Pól Nadziei”).

Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei, przypominającym nam

o ludziach cierpiących, oczekujących pomocy i opieki w trudnym okresie

życia. Dzieci z gr. 0 już posadziły żonkile przed przedszkolem.

      Zachęcamy wszystkich do udzielenia pomocy potrzebującym poprzez datki pieniężne. Prosimy rodziców o przekazanie pieniążków dziecku, które wrzuci je do specjalnej puszki.

 

                             Dziękujemy za pomoc !

 

 

Ogłoszenie

 

Drodzy rodzice dzieci z gr. 0 od 5 października rozpoczęliśmy realizację projektu badawczego „LIŚCIE”. Zapraszamy do włączenia się w nasz projekt poprzez:

 • dostarczenie pomocy i materiałów ( żywe okazy liści, książki, ilustracje, zdjęcia, obrazki do kolorowania)
 • wykonanie z dzieckiem w domu pracy plastycznej nt. liści i przekazanie do przedszkola (mogą być również opisane zdjęcia z wycieczki do parku lub lasu)
 • przekazanie wiedzy o liściach jako ekspert
 • inne działania proponowane przez rodzica.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

PAŹDZIERNIK

TEMATY:

 1. PROJEKT BADAWCZY „ LIŚCIE”.
 2. NASZA DZIELNICA.
 3. JESIEŃ RÓŻNE SKARBY W KOSZU NIESIE.

 

 

ZADANIA:

 • wzbogacenie wiedzy o roślinach i znaczeniu dla człowieka
 • nauka rozwiązywania problemów poprzez aktywność, językową, badawczą
 • wdrażanie do pracy zespołowej
 • wyróżnianie głosek w prostych fonetycznie słowach
 • wzbogacenie słownika o wyrazy związane z projektem badawczym
 • bogacenie doświadczeń plastyczno-konstrukcyjnych poprzez projektowanie, wykonywanie z różnych materiałów
 • wzbogacenie wiedzy na temat Pragi Południe
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, sprawności manualnej i koordynacji ręki i oka
 • stwarzanie okazji do dostrzegania rytmicznej organizacji czasu (następstwo dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia)
 • nazywanie i wskazywanie kierunków w przestrzeni( w przód, w tył, w lewo, w prawo)
 • rozwijanie umiejętności grupowania przedmiotów wg określonej cechy
 • rozpoznawanie i nazywanie drzew owocowych
 • rozpoznawanie owoców na podstawie smaku i dotyku – posługiwanie się określeniami: słodki, kwaśny, soczysty
 • rozwijanie pomysłowości i wyobraźni m.in. poprzez układanie jesiennych kompozycji
 • budzenie wrażliwości na świat przyrody.

 

Kontakt

Przedszkole nr 48
„Zielony groszek”
w Warszawie

ul. Szaserów 119
04-349 Warszawa

tel: 22 610 36 04
e-mail: p48@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.