Grupa 0b

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

WRZESIEŃ 2021 r. GRUPA 0b

 

1. Witamy w zerówce

2. Moja grupa

3. Jesteśmy bezpieczni

ZADANIA

Wdrażanie do zgodnego współżycia i współdziałania w grupie 

Kształtowanie nawyku odkładania zabawek na wyznaczone, stałe miejsce 

Poznanie zasad bezpieczeństwa dotyczących sprzętu terenowego i zabawek 

Utrwalenie znajomości imion kolegów i koleżanek 

Wdrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu oraz ćwiczenie pamięci słuchowej 

Wdrażanie do reagowania na sygnały dźwiękowe i słowne 

Rozwijanie orientacji w schemacie ciała 

Budowanie poczucia bezpieczeństwa w nowym środowisku i utożsamianie się z grupą przedszkolną.

Rozwijanie umiejętności nawiązywania dobrych relacji, zgodnej i wspólnej zabawy pracy w grupach.

Rozpoznawanie i nazywanie uczuć, wdrażanie do kulturalnego zwracania się do siebie, właściwego używania zwrotów grzecznościowych.

Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania podczas zabaw, posiłków i czynności higienicznych.

Uczenie się samodzielnego, kulturalnego rozwiązywania konfliktów zgodnie z ustalonymi normami postępowania.

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez : ustalanie zasad pełnienia dyżurów, utrzymywania porządku w sali i w swojej szufladzie.

Wdrażanie do rozumienia praw i obowiązków.

Określanie kierunków i nazywanie ich: dół, góra, prawa i lewa strona;

 Zapoznanie ze znakami ostrzegawczymi, informacyjnymi oraz znakiem nakazu i zakazu.

Poznawanie zasad bezpiecznego przechodzenia przez ulicę.

Zapoznanie z zawodem policjanta, jego atrybutami oraz numerem alarmowym 112.

Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała- prawa, lewa strona.

 

Kontakt

Przedszkole nr 48
„Zielony groszek”
w Warszawie

ul. Szaserów 119
04-349 Warszawa

tel: 22 610 36 04
e-mail: p48@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.