Grupa 0a

ZADANIA DYDAKTYCZNO  WYCHOWAWCZE

GR.III A

TEMAT:

 NASZE ZMYSŁY

 1. BEZPIECZNA ZABAWA  TO PODSTAWA
 2. RUCH TO ZDROWIE 
 • dbanie o narządy zmysłów poprzez dobre oświetlenie miejsc zabawy i pracy, unikanie hałasu, wietrzenie pomieszczeń
 • rozwijanie koncentracji uwagi i słuchania ze zrozumieniem
 • zachęcanie do samodzielnego poznawania świata: obrazów, dźwięków, smaków, zapachów i bodźców czuciowych
 • poszerzanie doświadczeń przyrodniczych i wiadomości na temat funkcjonowania organizmu
 • doskonalenie umiejętności formułowania i wyciągania wniosków z prowadzonych obserwacji i badań
 • rozwijanie twórczości i ekspresji plastycznej
 • zachęcanie do współnych zabaw tanecznych i rytmicznych
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznego letniego wypoczynku
 • przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali, korzystania ze sprzętu ogrodowego i zabawek
 • wdrażanie do dbania o zdrowie poprzez uprawianie różnego rodzaju sportów, poznanie dyscyplin sportowych

 

W roku szkolnym 2020/2021 w ramach edukacji przyrodniczej w grupie III a, będą prowadzone x 1 raz w tygodniu zajęcia pt: „Groszki przyrodnikami”.

Zajęcia będą miały na  celu zbliżenie dziecka do świata przyrodniczego, ukształtowanie właściwego, opiekuńczego stosunku do roślin, zwierząt, doprowadzenie do zrozumienia stanowiska i roli człowieka w przyrodzie .

 

Organizacja zajęć i sytuacji edukacyjnych będzie opierała się na:

 • stosowaniu metod twórczych, problemowych i praktycznych;
 • realizacji zadań otwartych;
 • warsztatach terenowych wyrabiających aktywną postawę wobec zagrożeń środowiskowych;
 • zajęciach  terenowych dotyczących określonego tematu wg przygotowanych zajęć;
 • hodowlach i doświadczeniach prowadzonych w celu bezpośredniego poznania omawianej tematyki ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia kącika przyrodniczego w grupie;

 

W ramach zajęć edukacyjno- dydaktycznych z treściami przyrodniczymi organizowane będą:

 • zajęcia na temat obserwacji budowy liści, drzew, roślin na terenie przedszkola z użyciem lup i szkieł powiększających;
 • sprzątanie terenu przedszkolnego;
 • zbieranie okazów jesieni (szyszek, kasztanów, liści, kory) i pielęgnowanie kącika przyrody zgodnie z porą roku;
 • spacery w terenie w poszukiwaniu pór roku;
 • Święto Jabłka;
 • zwiedzanie Parku im. Józefa Polińskiego niedaleko przedszkola;
 • wykonanie wraz z dziećmi „Las w słoiku”, „Zielnika”, „Hodowla fasoli:, itp.;
 • prace plastyczne promujące zachowania proekologiczne;
 • ćwiczenia sensoryczne za pomocą przejścia ścieżki edukacyjno- przyrodniczej, dzieci będą mogły pogłębiać swoje wiadomości o warstwach lasu oraz podziwiać naturalne okazy przyrody;
 • warsztaty zielarskie z ekspertem.

 

Podczas prowadzonych zajęć przyrodniczych będzie zwracana uwaga na kształtowanie kompetencji społecznych poprzez nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z szacunkiem do otaczającej przyrody.

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

                              PAŹDZIERNIK 2020 r. GRUPA III a          

 

 1. Dary jesieni
 2. Kolorowa Pani Jesień
 3. Jesień w sadzie i na polu
 4. Wspaniały rytm przyrody
 5. Zdrowy przedszkolak- To Ja!

 

 • rozmowa na temat przestrzegania etapów mycia rąk;
 • wdrażanie do dbania o prawidłową pozycję ciała w różnych sytuacjach;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi;
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat;
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania rytmu i stałego następstwa dni i nocy, pór roku;
 • kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod);
 • rozwijanie poczucia rytmu muzycznego;
 • rozwijanie sprawności manualnej.

 

 

 

 

Kontakt

Przedszkole nr 48
„Zielony groszek”
w Warszawie

ul. Szaserów 119
04-349 Warszawa

tel: 22 610 36 04
e-mail: p48@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.