101901652_2929546053781604_5816893226535092224_o

ul. Szaserów 119
04-349 Warszawa
tel: 22 610 36 04
p48@edu.um.warszawa.pl

Grupa 0a

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

LISTOPAD 2021 r.

GRUPA 0 a

 

 1. MAŁA OJCZYZNA- GROCHÓW;
 2. TYDZIEŃ WŁOSKI;
 3. TYDZIEŃ PRAW DZIECKA;

 

 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych

i naśladowczych;

 • wdrażanie do podejmowania prób prowadzenia ćwiczeń porannych (proponowanie ćwiczeń);
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach (umiejętność czekania, w tym czekania na swoją kolej);
 • kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami;
 • wdrażanie do wyrażania własnych uczuć i emocji w społecznie akceptowany sposób;
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów i dorosłych;
 • wdrażanie do respektowania praw i obowiązków swoich i innych osób;
 • kształtowanie tożsamości narodowej przez ukazanie największych miast Polski, sylwetek sławnych Polaków, piękna przyrody, różnorodnych smaków kuchni regionalnych;
 • kształtowanie przynależności do społeczności lokalnej (mała ojczyzna);
 • rozbudzanie zainteresowania światem liter;
 • wspomaganie rozwoju mowy oraz umiejętności komunikacyjnych;
 • kształtowanie umiejętności globalnego rozpoznawania napisów;
 • kształtowanie orientacji przestrzennej, określanie położenia;
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach;
 • rozbudzanie zainteresowania życiem, kulturą i językiem mieszkańców Włoch;

 

 

 

 

 

 

W roku szkolnym 2020/2021 w ramach edukacji przyrodniczej w grupie III a, będą prowadzone x 1 raz w tygodniu zajęcia pt: „Groszki przyrodnikami”.

Zajęcia będą miały na  celu zbliżenie dziecka do świata przyrodniczego, ukształtowanie właściwego, opiekuńczego stosunku do roślin, zwierząt, doprowadzenie do zrozumienia stanowiska i roli człowieka w przyrodzie .

 

Organizacja zajęć i sytuacji edukacyjnych będzie opierała się na:

 • stosowaniu metod twórczych, problemowych i praktycznych;
 • realizacji zadań otwartych;
 • warsztatach terenowych wyrabiających aktywną postawę wobec zagrożeń środowiskowych;
 • zajęciach  terenowych dotyczących określonego tematu wg przygotowanych zajęć;
 • hodowlach i doświadczeniach prowadzonych w celu bezpośredniego poznania omawianej tematyki ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia kącika przyrodniczego w grupie;

 

W ramach zajęć edukacyjno- dydaktycznych z treściami przyrodniczymi organizowane będą:

 • zajęcia na temat obserwacji budowy liści, drzew, roślin na terenie przedszkola z użyciem lup i szkieł powiększających;
 • sprzątanie terenu przedszkolnego;
 • zbieranie okazów jesieni (szyszek, kasztanów, liści, kory) i pielęgnowanie kącika przyrody zgodnie z porą roku;
 • spacery w terenie w poszukiwaniu pór roku;
 • Święto Jabłka;
 • zwiedzanie Parku im. Józefa Polińskiego niedaleko przedszkola;
 • wykonanie wraz z dziećmi „Las w słoiku”, „Zielnika”, „Hodowla fasoli:, itp.;
 • prace plastyczne promujące zachowania proekologiczne;
 • ćwiczenia sensoryczne za pomocą przejścia ścieżki edukacyjno- przyrodniczej, dzieci będą mogły pogłębiać swoje wiadomości o warstwach lasu oraz podziwiać naturalne okazy przyrody;
 • warsztaty zielarskie z ekspertem.

 

Podczas prowadzonych zajęć przyrodniczych będzie zwracana uwaga na kształtowanie kompetencji społecznych poprzez nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z szacunkiem do otaczającej przyrody.

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

                              PAŹDZIERNIK 2020 r. GRUPA III a          

 

 1. Dary jesieni
 2. Kolorowa Pani Jesień
 3. Jesień w sadzie i na polu
 4. Wspaniały rytm przyrody
 5. Zdrowy przedszkolak- To Ja!

 

 • rozmowa na temat przestrzegania etapów mycia rąk;
 • wdrażanie do dbania o prawidłową pozycję ciała w różnych sytuacjach;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi;
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat;
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania rytmu i stałego następstwa dni i nocy, pór roku;
 • kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod);
 • rozwijanie poczucia rytmu muzycznego;
 • rozwijanie sprawności manualnej.

 

 

 

 

Kontakt

Przedszkole nr 48
„Zielony groszek”
w Warszawie

ul. Szaserów 119
04-349 Warszawa

tel: 22 610 36 04
e-mail: p48@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.