101901652_2929546053781604_5816893226535092224_o

ul. Szaserów 119
04-349 Warszawa
tel: 22 610 36 04
p48@edu.um.warszawa.pl

Rekrutacja i adaptacja

SZANOWNI RODZICE DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W REKRUTACJI

 

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa prosimy o:

1) Przynoszenie wniosków rekrutacyjnych wraz z załącznikami w zamkniętych kopertach i pozostawienie ich w wyznaczonym pojemniku.

2) Każdy rodzic otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku "Potwierdzam złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/szkoły dziecka (imię i nazwisko dziecka). Wniosek oraz dokumenty potwierdzające kryteria zostanie sprawdzony i zaakceptowany w ciągu 5 dnia od dnia złożenia. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów - kryterium, które nie zostanie potwierdzone, nie będzie uwzględnione w rekrutacji."

 

SEKRETARIAT JEST CZYNNY W GODZINACH: 8-16

W czasie zawieszenia pracy przedszkola (16-25.03.2020r.) nie będzie możliwości rozmowy i kontaktów osobowych z pracownikami przedszkola.

 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 22 610 36 04

lub email: p48@edu.um.warszawa.pl

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) informujemy, że:

 

Administratorem danych osobowych jest w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Przedszkole nr 48 „Zielony Groszek” ul. Szaserów 119, 04-349 Warszawa (Administrator). Dane kontaktowe Administratora: email: p48@edu.um.warszawa.pl, tel. 22 610 36 04

Dane osobowe kandydatów, rodziców lub opiekunów prawnych są wykorzystywane w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej do przedszkola przez Administratora, w szczególności:

  • w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty i ustawy o systemie informacji oświatowej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 g RODO) – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego”,

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe i niezbędne do przeprowadzenia przez Administratora procedury rekrutacyjnej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.

W zależności od wskazanej podstawy dane będą przechowywane:

  • przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa nakazujących przechowywać dane zgodnie z

 art. 160 ustawy Prawo oświatowe:

- do końca okresu, w którym podopieczny korzysta z nauki w szkole/przedszkolu

- przez okres roku, w przypadku nieprzyjęcia podopiecznego w procesie rekrutacji

Chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Placówka może  udostępniać dane osobowe jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem (np. firmie obsługującej system rekrutacyjny).

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD) można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: akorycka@dbfopld.waw.pl

 

 

Rekrutacja elektroniczna do przedszkola rozpoczyna się od 3 marca 2020 r.od godz. 13.00.

 

Informacje dotyczące procesu rekrutacji oraz terminów składania dokumentów znajdują się na stronie:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

Kontakt

Przedszkole nr 48
„Zielony groszek”
w Warszawie

ul. Szaserów 119
04-349 Warszawa

tel: 22 610 36 04
e-mail: p48@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.