Aktualności

Zebranie semestralne
17 lutego 2020

Drodzy Rodzice 27 lutego (tj. czwartek) o godz. 17.00 odbędzie się zebranie z Rodzicami z udziałem specjalistów ...

Dzień Babci i Dziadka
8 stycznia 2020

Serdecznie zapraszamy na Dzień Babci i Dziadka, który odbędzie się: Grupa I - 29 stycznia o godz. 15.00 Grupa IIa - 29 stycznia ...

SPOTKANIA WIGILIJNE
22 listopada 2019

Serdecznie zapraszamy na spotkania wigilijne, które odbędą się w grupach: I - 18 grudnia o godz. 15.00 IIa - 13 grudnia o godz. ...

Linki

 

Aktualności

 

27 lutego 2020 r. (czwartek) godz.17.00

odbędzie się zebranie semestralne z rodzicami

 – grupy: 0a, 0b, 0c

Spotkanie dotyczyć będzie:

  • Gotowości szkolnej dziecka – prelekcja psychologa i logopedy,
  • Podsumowania działań grupy w I półroczu
  • Działań grupy przewidzianych na II półrocze

 

Z uwagi na poruszane tematy, prosimy o zapewnienie opieki dzieciom w tym czasie.

 

 

25 lutego 2020 r. (wtorek) godz.17.00

odbędzie się zebranie semestralne z rodzicami

– grupy: I, IIa i IIb.

Spotkanie dotyczyć będzie:

•     Podsumowania działań grupy w I półroczu

•     Działań grupy przewidzianych na II półrocze

 

Z uwagi na poruszane tematy, prosimy o zapewnienie opieki dzieciom w tym czasie.

 

AKCJA DLA SCHRONISKA W CELESTYNOWIE

 

Jak co roku zapraszamy do udziału w zimowej akcji pomocy zwierzętom ze Schroniska w Celestynowie. Akcja rozpoczęła się 27 stycznia i trwa będzie do 15 lutego.

Zwierzakom potrzebene są: 

-stare koce, ręczniki, pościel

-karma dla psów i kotów

-kasza, ryż, makaron

-miski, smycze, zabawki dla zwierząt

Darmy prosimy składać w szatni do oznaczonego pudła.

Rekrutacja elektroniczna do przedszkola rozpoczyna się od 3 marca 2020 r.od godz. 13.00.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

25 lutego

2 marca
godz. 16.00

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

3 marca

godz. 13.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

3 marca

godz. 13.00

19 marca

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

3 marca

godz. 13.00

 

20 marca

godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

  1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.
  2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

23 kwietnia

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

23 kwietnia

godz. 13.00

29 kwietnia

do godz. 16.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka
do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

4 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 4 maja

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

18 czerwca

godz. 16.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

18 czerwca

godz. 16.00

23 czerwca

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

18 czerwca

 

24 czerwca

godz. 15.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

  1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.
  2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

26 czerwca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

26 czerwca

godz. 13.00

 

1 lipca

godz. 16.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka
do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

2 lipca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

od 2 lipca

Procedura odwoławcza.

31 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 

 

Informacje dotyczące procesu rekrutacji oraz terminów składania dokumentów znajdują się na stronie:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

Harmonogram spotkań z rodzicami kandydatów do oddziałów przedszkolnych oraz kl. I szkół podstawowych
w Dzielnicy Praga-Południe na rok szkolny 2020/2021
       
nazwa szkoły i adres dzień otwarty dla kandydatów
(data i godzina)
do oddziałów przedszkolnych do klas I SP
Szkoła Podstawowa nr 60
im. Powstania Listopadowego
ul. Zbaraska 3 3 III - godz. 17.30 3 III - godz. 17.30
Szkoła Podstawowa nr 72
im. Przyjaciół Grochowa
ul. Paca 44 27 II -  godz. 17.00 27 II - godz. 17.00
Szkoła Podstawowa nr 120
z Oddziałami Integracyjnymi
 im. Pułków Piechoty "Dzieci Warszawy"
ul. Międzyborska 64/70       26 II - godz. 18.00 26 II - godz. 18.00
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135
 im. Marii Kownackiej
ul. G. Przemyka 5 26 II - godz.18.00 26 II -  godz.18.00
Szkoła Podstawowa nr 141
im. mjr Henryka Sucharskiego
ul. Szaserów 117 4 III - godz. 17.00 4 III - godz. 17.00
Szkoła Podstawowa nr 143
im. Stefana Starzyńskiego
Al. Stanów Zjednoczonych 27 27 II -  godz. 18.00 27 II - godz. 18.00
Szkoła Podstawowa nr 163
im. Batalionu "Zośka"
ul. Osiecka 28/32 26 II - godz. 18.00 26 II - godz. 18.00
Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
ul. Zwycięzców 44 26 II - godz. 17.00 26 II - godz. 17.00
Szkoła Podstawowa nr 185
im. UNICEF
ul. Bora-Komorowskiego 31 2 III - godz. 18.00 2 III - godz. 18.00
Szkoła Podstawowa nr 215
im. Piotra Wysockiego
ul. Kwatery Głównej 13 6 II - godz. 18.00 6 II - godz. 18.00
Szkoła Podstawowa nr 246
im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty
 im. Tadeusza Kościuszki
ul. Białowieska 22  25 II - godz. 16.30 25 II - godz. 16.30
Szkoła Podstawowa nr 255
im. Cypriana Kamila Norwida
ul. Kamionkowska 36/44 29 II - godz. 10.00 29 II - godz. 10.00
Szkoła Podstawowa nr 279
im. Batalionów AK "GUSTAW" I "HARNAŚ"
ul. Cyrklowa 1 26 II - godz. 18.00  26 II - godz. 18.00
Szkoła Podstawowa nr 312
im. Ewy Szelburg - Zarembiny
ul. Umińskiego 12 26 II -  godz.18.00 26 II -  godz.19.00
Szkoła Podstawowa nr 373
im. Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Angorska 2 26 II - godz. 17.30 26 II - godz. 17.30
Szkoła Podstawowa  nr 374
im. Gen. Piotra Szembeka
ul. Boremlowska 6/12 27 II -  godz. 18.00 27 II - godz. 18.00
Szkoła Podstawowa nr 375
im. Orląt Lwowskich
ul. Abrahama 10 24 II - godz. 17.00 24 II - godz. 18.00
Szkoła Podstawowa nr 397
im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej
ul. Afrykańska 11 25 II - godz. 17.30 25 II - godz. 18.00

 

Opieka wakacyjna w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2020 r. harmonogram zapisów

Data

Etap zapisów/czynność rodzica

od

do

 

23 marca

od godz. 8.00

 

7 kwietnia

do godz. 15.00

Składanie wniosków o wydanie hasła dostępu
do konta dziecka w systemie elektronicznego zapisu.

Formularze wniosków będą wydawane
w przedszkolach i szkołach oraz dostępne
na internetowej stronie zapisów.

23 marca

 

7 kwietnia

do godz. 15.00

Wydawanie rodzicom haseł dostępu do konta
w elektronicznym systemie zapisu.

25 marca
od godz. 9.00

 7 kwietnia
do godz. 24.00

Rejestracja wniosków w systemie

25 marca
od godz. 9.00

8 kwietnia
do godz. 15.00

Złożenie podpisanego wniosku w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

 

 

27 kwietnia

godz. 12.00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
na adresy e-mail.

 

28 kwietnia

 

 

11 maja

Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.

14 maja

godz. 12.00

Informacja o przyjęciu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.

Elektroniczne postępowanie uzupełniające

14 maja

godz. 13.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.

14 maja
od godz. 13.00

 18 maja
do godz. 24.00

Rejestracja wniosków w systemie

14 maja
od godz. 13.00

19 maja
do godz. 16.00

Złożenie podpisanego wniosku w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

25 maja

godz. 12.00

 

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
na adresy e-mail.

 

26 maja

 

 

8 czerwca

Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.


12 czerwca

 

 

Informacja o przyjęciu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.

15 czerwca

godz. 13.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów. Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

       

 

KONTAKT DO KOORDYNATORÓW W DZIELNICACH

 

SZANOWNI RODZICE 

Przedszkole nr 48 "Zielony Groszek" informuje o terminach dyżurów wakacyjnych w roku 2020.

 

Plan opieki wakacyjnej w przedszkolach 2020 r.

 

Serdecznie zapraszamy na Dzień Babci i Dziadka,

który odbędzie się:

 

Grupa I - 29 stycznia o godz. 15.00

Grupa IIa - 29 stycznia o godz. 15.30

Grupa IIb - 28 stycznia o godz. 15.30

Grupa 0a - 20 stycznia o godz. 15.30

Grupa 0b - 17 stycznia o godz. 15.30

Grupa 0c  - 23 stycznia o godz. 15.30

Drodzy Rodzice,

dnia 14 stycznia (wtorek) o godz. 9.15 dzieci z grup 0a, 0b, 0c

pojadą do teatru Guliwer

na spektakl pt. „Ale kino”.

 

ZAPROSZENIE

17 stycznia (piątek) o godz. 15.30 zapraszamy serdecznie

na uroczystość

z okazji Święta Babci i Dziadka.

Dzieci z grupy 0

6 grudnia uczennice VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława IV w Warszawie poprowadziły świąteczne zabawy z językiem francuskim w ramach realizacji naszego projektu unijnego Erasmus + "Wielkie emocje małych Groszków".

 

 

8 listopada (piątek) odbędzie się uroczysta Akademia

z okazji Święta Niepodległości.

Prosimy o ubranie dzieci w strój galowy

(biała bluzka, ciemne spodnie lub spódnica)

 

7 listopada (czwartek)

dzieci będą miały wykonywane zdjęcia do KALENDARZA

na rok 2020

 

30 października obchodzimy w przedszkolu Święto Jabłka

Prosimy, aby dzieci w tym dniu ubrane były w kolorach jabłek - czerwony, zielony, żółty. 

Dziękujemy. 

Znalezione obrazy dla zapytania jabłko

               Zapraszamy do wzięcia uciału w konkursie literacko-plastycznym                        "Z jabłkiem smacznie i zdrowo".

 

Zaprojektuj i wykonaj książkę kucharską z ilustracjami, której głównym bohaterem jest jabłko. 

Technika dowolna, format A4. 

Termin składania prac: 28.10. (poniedziałek).

Rozstrzygnięcie konkursu 30.10. 

 

Prace prosimy składać do nauczycielek w grupie 0a i IIa. 

W dniach od 23.10. (środa) do 4.11. (poniedziałek) będzie trwał Tydzień Francuski w ramach projektu Erasmus+ "Wielkie emocje małych Groszków". 

Uprzejmie prosimy, aby dnia 23.10. tj. środa - dzieci przyszły do przedszkola ubrane w kolorach flagi Francji (niebieski, biały, czerwony).

Podczas realizacji tygodnia francuskiego prosimy Państwa o wsparcie w postaci: książek, map, pocztówek, zdjęć i magazynów modowych. 

Znalezione obrazy dla zapytania flaga francji

 

Drodzy Rodzice

Dn. 24.10 (czwartek) o godz. 1530 w grupie I odbędzie się pasowanie na przedszkolaka.

Znalezione obrazy dla zapytania birthday cake cartoon

Warsztaty umiejętności wychowawczych

dla rodziców

 

Rozpoczynamy warsztaty umiejętności wychowawczych. .

Spotkania odbywają się w poniedziałki o godz.  1730

21.10.2019

04.11.2019

25.11.2019

09.12.2019

 

Drodzy Rodzice!

W dniu 8 października (wtorek) o godz. 8.15 dzieci z grupy IIb jadą na wycieczkę do Argo-City w Głęboczycy. 

Śniadanie w dniu wycieczki o godz. 7.40. 

Prosimy, aby dzieci były ubrane "na cebulkę" tzn. miały kurtki przeciwdeszczowe oraz KALOSZE. W małych plecakach: woda, przekąski (bez czekolady), chusteczki higieniczne

Drodzy Rodzice !

 

4 października (piątek) dzieci z grupy 0b pojadą do Rozalina na wycieczkę

integracyjna z Rodzicami. Wyjazd o godz. 9.00, powrót 16.00.

Zebranie semestralne

Drodzy Rodzice 27 lutego (tj. czwartek) o godz. 17.00 odbędzie się zebranie z Rodzicami z udziałem specjalistów ...

Dzień Babci i Dziadka

Serdecznie zapraszamy na Dzień Babci i Dziadka, który odbędzie się: Grupa I - 29 stycznia o godz. 15.00 Grupa IIa - 29 stycznia ...

SPOTKANIA WIGILIJNE

Serdecznie zapraszamy na spotkania wigilijne, które odbędą się w grupach: I - 18 grudnia o godz. 15.00 IIa - 13 grudnia o godz. ...

I MIĘDZYPRZEDSZKOLNY PRZEGLĄD PIOSENKI GROSZKOWEJ "ZIELONO MI"

W dniu 20 listopada odbył się w naszym przedszkolu I Międzyprzedszkolny Przegląd Piosenki Groszkowej "Zielono Mi". W przeglądzie ...

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

25 listopada (tj. poniedziałek) obchodzimy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Prosimy, aby dzieci przyniosły ze sobą do przedszkola MISIA. ...

Dni otwarte dla Rodziców

Serdecznie zapraszamy rodziców na dni otwarte, które odbędą się: Grupa I - 21.11. od godz. 16.00 Grupa IIa - 26.11. od godz. ...

Grupa IIa i IIb w teatrze

15 listopada dzieci z grupy IIa i IIb pojechały na wycieczkę do Teatru Niewielkiego na spektakl pt.: "Dziwaki". Celem wyjazdu było ...

Akademia z okazji Święta Niepodległości

Dnia 8 listopada odbyła się w Zielonym Groszku uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości. Wprowadzono sztandar przedszkola, ...

Tydzień francuski za nami...

23 października w Zielonym Groszku rozpoczęliśmy Tydzień francuski. Dzieci poznały flagę Francji, godło, hymn, najważniejsze zabytki, ...

1 2 3

Kontakt

Przedszkole nr 48
„Zielony groszek”
w Warszawie

ul. Szaserów 119
04-349 Warszawa

tel: 22 610 36 04
e-mail: p48@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.